REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BŁĘKITNA ZATOKA”

 • Strona główna
 • -REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BŁĘKITNA ZATOKA”

REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BŁĘKITNA ZATOKA”

 

 1.     Prawo do wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ośrodka mają osoby posiadające kartę wjazdu, którą otrzymują po dopełnieniu formalności w recepcji.
 2.     Osoby, korzystające z kempingu zobowiązane są przestrzegać regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Błękitna Zatoka”, tworząc odpowiednie warunki pozostałym uczestnikom wypoczynku.
 3.     Do korzystania z urządzeń domków kempingowych i pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w domkach kempingowych lub na polu namiotowym.
 4.     Mieszkańcy pokoi gościnnych i domków kempingowych szczególnie zobowiązani są do:
  1.     utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie kwaterach,
  2.     przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 - 6.00
  3.     ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie ośrodka do niezbędnego minimum,
  4.     korzystania z urządzeń domków kempingowych i ośrodka w sposób kulturalny oraz nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego.
 5.     Przy rezerwacji miejsca w domku kempingowym pobierana jest zaliczka równa opłacie za 2 doby. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6.     Za rzeczy pozostawione w pokojach Ośrodek Błękitna Zatoka nie ponosi odpowiedzialności.
 7.     Za zniszczenia bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca z danej kwatery. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w/g cennika Ośrodka Błękitna Zatoka.
 8.     Pokój lub domek kempingowy należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 10.00.
 9.     Po zakończeniu wypoczynku kwaterę odbiera upoważniony do tego pracownik Ośrodka.
 10.     Mieszkańcy domków kempingowych mogą nieodpłatnie parkować swoje samochody w bezpośrednim sąsiedztwie domków. Pozostali goście zobowiązani są do pozostawiania swoich samochodów na niestrzeżonym parkingu.
 11.     Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady
 12.     Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną powyżej 800W nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych.
 13.     Obowiązuje zakaz palenia grila na tarasie domku.
 14.     Zabrania się wynoszenia na zewnątrz wyposażenia domku takiego jak: pościel, koc, stół, krzesła.
 15.     Wstęp na plażę jest bezpłatny.
 16.     Korzystanie z kąpieli oraz ze sprzętu wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych.
 17.     Na plaży zabrania się jeżdżenia i parkowania pojazdów samochodowych, rozbijania namiotów, palenia ognisk, wyrzucania odpadków itp.
 18.     Zabrania się schodzenia, jeżdżenia oraz niszczenia skarp, co podlega karze.
 19.     Korzystanie z wód nie może naruszać, zatwierdzonych przez Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa, warunków korzystania z wód i jezior.
 20.     W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy prawa wodnego ( W ustawie z dnia 24 października 1974 roku).
 21. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe na skutek wysokiego stanu wody (podtopień ).